عضویت مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران در اتحادیه بین المللی تأیید صلاحیت آسیا و اقیانوسیه (APAC )

ضمن عرض تبریک پیوستن مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران در اتحادیه بین المللی تأیید صلاحیت آسیا و اقیانوسیه (APAC)به اداره استاندارد-صنعتگران-آزمایشگاههای تأیید صلاحیت شده ملی ،آزمایشگاه شرکت بازرسی شرکت توسعه گاز افتخار دارد در راستای انجام  آزمون های دوره…

معرفی گاز هلیوم

گاز هلیوم به خاطر خواص منحصربفرد گاز نجیب، در طیف وسیعی از کاربردها استفاده می شود. نمودار زیر، زمینه‌های کاربردی اصلی را نشان می‌دهد که گاز هلیوم در آنها مصرف می‌شود. هر زمینه کاربردی مربوط به یک یا چند مورد از خواص گاز هلیوم میباشد.   گا…