تولید گاز و میعانات گازی
گازهای آزمایشگاهی

گازهای آزمایشگاهی

گازهای آزمایشگاهی به شکل ﻣﺎﯾﻊ ﯾﺎ ﮔﺎز ﻓﺸﺮده در کپسول ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ با خلوص بالا می باشند . گازهای آزمایشگاهی بخش وسیعی از صنایع و آزمایشگاه ها را پوشش میدهد، مانند صنعت داروسازی، غذایی ، پزشکی ، حفاری، نفت، گاز و… همچنین در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮔﺎزی (سوانگاری گازی)، ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﺘﺮی، ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدی، ﺟﺬب اﺗﻤﯽ، آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ و … ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧﯽ دارﻧﺪ.
از مصارف و کاربردهای اصلی گازهای آزمایشگاهی اندازه گیری و آنالیز می باشد. کاربردهای گازهای آزمایشگاهی بسیار گسترده است و با توجه به نوع کاربرد گازهای آزمایشگاهی، نوع گاز و میزان خلوص آن مشخص می شود.
در خرید و فروش گازهای آزمایشگاهی توجه زیادی به درصد خلوص آنها می شود. هرچه درصد خلوص بیشتر باشد، قیمت گازهای آزمایشگاهی نیز افزایش می یابد. در اکثر موارد هرچه خلوص گازهای آزمایشگاهی بیشتر باشد نتایج و کیفیت و راندمان آزمایش افزایش پیدا می کند. هم چنین خلوص گازها باعث افزایش دقت دستگاه های تجزیه ای می شود و کالیبراسیون آنها را راحت تر می کند.
ویژگی بارزی که گاز را از مایعات و جامدات متمایز می کند ، فاصله و جداسازی گسترده ذرات گاز است .این جداسازی ذرات گاز باعث می شود گاز بی رنگ به نظر بیاید.
 بعضی از گازها ی آزمایشگاهی برای پشتیبانی از کاربردهای مختلف از جمله طیف سنجی کروماتوگرافی GC و LC-MS ، ELSD و تهیه نمونه استفاده می شود.
هلیم، هیدروژن و نیتروژن از متداول ترین گازهایی هستند که آزمایشگاه ها برای این کاربردها استفاده می کنند.از گازهای آزمایشگاهی می توان به دی اکسید کربن، مونوکسید کربن، هیدروژن، آرگون، نیتروژن، هوا، نئون، زنون، هلیوم، کریپتون اکسیژن، هیدروژن سولفید، اتیلن، استیلن، ایزوبوتان، پروپان، پنتان اشاره کرد. موارد زیر فقط برخی از گازها و کاربردهای مورد نیاز آزمایشگاه ها آورده شده است و لیست جامعی از گازهای آزمایشگاهی نیستند.

گاز نیتروژن و کاربردهای آن:
گاز نیتروژن با نماد N2 در شرایط معمولی به شکل گازی بدون رنگ ، بو و مزه است و حدود ۷۸% از جو کره‌ی زمین را تشکیل می‌دهد.گاز نیتروژن چهارمین عنصر فراوان ، بعد ازاکسیژن ، هیدروژن و کربن در بافت زنده است. گاز نیتروژن خاصیت واکنش پذیری دارد و با عناصر دیگر واکنش می دهد وترکیباتی مانند نیترات یا نیتریت و آمونیاک تولید می کند. از مهمترین کاربرهای نیتروژن خشک نمودن حلال اضافی می باشد.
در صنعت نفت از گاز نیتروژن در جهت جداسازی گازها از مخازن بزرگ و فرایند آماده سازی آن ها برای ذخیره سازینفت استفاده می کنند.از دیگر کاربردهای گاز نیتروژن به عنوان گاز آزمایشگاهی شرکت کردن درفرایند های تولید برخی از فلزات می باشد . بعضی از فلزات باید در محیط هایی فاقد از اکسیژن تولید شوند، تا از اکسیداسیون و تشکیل فلزات دیگر جلوگیری شود. از گاز نیتروژن در صنایع غذایی در فرایند بسته بندی مواد غذایی استفاده می شود.

گاز اکسیژن و کاربرد های آن:
اکسیژن ، گازی بدون بو، رنگ و مزه، با فرمول شیمیایی ۲ O است که معمولا سرعت واکنش های شیمیایی را افزایش می دهد. گاز اکسیژن از گاز های خطرناک آزمایشگاهی محسوب می شود و به همین علت برای نگهداری از این گاز از کپسول استفاده می کنند. اکسیژن به عنوان گاز آزمایشگاهی در دستگاههای شناسایی و آنالیز مواد شیمیایی وکالیبراسیون دستگاه ‌های آزمایشگاهی به کار می رود.
این گاز در صنایع مختلف نیز کاربردهای وسیعی دارد از اکسیژن در تصفیه آب و فاضلاب ، تولید متانول ، تولید اتیلن اکساید و به عنوان اکسید کننده در موشک ها ، سفید کردن خمیر کاغذ درکاغذ سازی ، در جوشکاری ، در ساخت فولاد و سیمان سازی کاربرد دارد.

گاز هلیوم و کاربردهای آن:

هلیوم (Helium) با نماد شیمیایی He گازی بی بو ، بی رنگ ، بی مزه و غیر سمی می باشد و بعد از هیدروژن دومین عنصر سبک جهان است. گاز هلیوم جزء گازهای آزمایشگاهی است که کاربرد های زیادی دارد از آن به عنوان گاز حامل در کروماتوگرافی گازی استفاده می کنند. این موضوع بیشتر به دلیل خصلت بی‌اثر بودن این گاز است. از گاز هلیوم به‌عنوان گاز بالانس در صنایع شیمیایی، نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی استفاده می شود.

گازهای هیدروژن و کاربرهای آن:

هیدروژن با نماد شیمیایی (H) ماده ای گازی بی رنگ، بی بو و بی مزه است که فراوان ترین عنصر موجود در جهان می باشد. گاز هیدروژن از ساده ترین عضو خانواده عناصر شیمیایی محسوب می شود که در جهت ساخت انواع ترکیبات پرکاربرد آزمایشگاه استفاده می شود.
از کاربردهای گاز آزمایشگاهی هیدروژن این است که به ‌عنوان گاز حامل دردستگاه‌های آنالایزر کروماتوگرافی استفاده می شوند. در برخی موارد از گاز هیدروژن جهت گاز خنک‌کننده استفاده می‌کنندو صنایع غذایی برای ساخت روغن های جامد به کار می رود.
از این گاز در صنایع نفتی به ‌منظور انجام اصلاحات نفت خام و تسهیل فرایند استخراج نفت استفاده می شود. گاز هیدروژن در صنایع شیمیایی برای ساخت ترکیبات شیمیایی مانند متانول و تریتیوم ، آمونیاک (برای کودهای شیمیایی)، اسید هیدروکلریک و سیکلو هگزان که واسطه های تولید پلاستیک و داروسازی هستند ، به کار می روند.

گاز آرگون و کاربرد های آن:
آرگون با نماد شیمیایی Ar عنصری بی بو ،بی رنگ است که در گروه ۸ جدول تناوبی قرار دارد و جزء گروه گاز نجیب است و حدود یک درصد از اتمسفر زمین از آرگون تشکیل شده است. همچنین به دلیل بی اثر بودن این گاز از آن به عنوان گاز حامل در کروموتوگرافی گازی استفاده می کنند. در دستگاه های تجزیه ای اسپکترومتری جذب اتمی برای گاز پوششی در کوره گرافیتی و دراسپکترومتری ICPبه عنوان گاز انتابی استفاده می شود. همچنین برای تولید گازهای کربن مونواکسید و گاز کربن دی اکسید از گاز آرگون در فرایند جوش قوس الکتریکی استفاده می کنند. در کاربردهای تبریدی دما پایین و عاری از CFC نیز از گاز آرگون در مخلوط گاری R-740 استفاده می شود.

درصد خلوص گازهای آزمایشگاهی:
درصد خلوص بالای 99/999% نیز دارای گرید ها و درجه بندی می باشد. این درجه بندی ها با کاربردهای آزمایشگاهی متناسب است. مطمئنا گازهایی که دارای خلوص بالایی می باشند باعث می شوند تا دستگاه های آنالیز آزمایشگاهی به صورت بهینه کار کنند. به عبارت دیگر هرچه گاز آزمایشگاهی خلوص بیشتری داشته باشد، کیفیت نتایج نیز بهتر می شود
شرکت توسعه گاز بعنوان تنها شرکت در سطح استان مرکزی مجهز به آزمایشگاه تخصصی آنالیز گاز،دارای گواهینامه 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران وسابقه قریب سه ده تولید و تامین کننده انواع گازهای آزمایشگاهی یا همان خلوص بالا از قبیل گاز نیتروژن آزمایشگاهی گرید 5،گاز آرگون آزمایشگاهی در گریدهای 5-5/5 و گاز اکسیژن آزمایشگاهی گرید 4که همگی دارای بالاترین کیفیت و استاندارد هستند، می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

CAPTCHA ImageChange Image